Zastupitelstvo města

Město Říčany má 21 volených zastupitelů

Ve volbách do Zastupitelstva města Říčany konaných dne 23. a 24. 9. 2022 byli zvoleni tito členové zastupitelstva:

 • Mgr. Michal Anelt /Klidné město/
 • Petr Auředník /Klidné město/
 • Petr Bartoš /Změna pro Říčany – STAN/
 • Mgr. Soňa Černá /Klidné město/
 • PharmDr. Jana Doleželová /Klidné město/
 • Karla Egidová /Spolu – ODS/
 • Mgr. Marek Fořt /Unie pro sport a zdraví Říčany/
 • David Frydrych /Unie pro sport a zdraví Říčany/
 • Ing. Martin Gebauer /Klidné město/
 • JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. /Změna pro Říčany – STAN/
 • Mgr. Jitka Jančíková /Změna pro Říčany – STAN/
 • Mgr. Jiří Kozák /Spolu – ODS/
 • Mgr. Tomáš Krebs /Změna pro Říčany – STAN/
 • Ing. Pavel Matoška /Klidné město/
 • Ing. David Michalička /Klidné město/
 • MUDr. Michal Mrázek /Změna pro Říčany – STAN/
 • Mgr. Adam Polánský /Změna pro Říčany – STAN/
 • Ing. Tomáš Skřivánek /Klidné město/
 • Ing. Miloslav Šmolík, MSc. /Spolu – ODS/
 • Mgr. Hana Špačková /Klidné město/
 • Ing. Jarmila Voráčková /Klidné město/

Jednací řád Zastupitelstva

Předpokládané termíny jednání zastupitelstva v roce 2024:

7. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 12. června, 17. července, 11. září, 9. října, 13. listopadu a 11. prosince

Chcete-li kontaktovat říčanské zastupitele, obraťte se prosím na sekretariát Kanceláře starosty:

Zvláštními orgány Zastupitelstva města Říčany zřízenými na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 19. 10. 2022 v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsou výbory:

 1. Finanční výbor, který byl zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou finančního výboru byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen: Ing. Martin Gebauer.

  Členy finančního výboru jsou: Mgr. Marek Fořt, Ing. Tomáš Kořán, Mgr. Tomáš Krebs, Ing.Martin Kupka, CSc., Ing. Zdeněk Kůstka, Ing. Lukáš Půda, Ing. Tomáš Skřivánek a Aleš Sloupenský, MBA.

 2. Kontrolní výbor zastupitelstva byl zastupitelstvem města Říčany zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předsedkyní kontrolního výboru byla v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolena: Mgr. Jitka Jančíková.

  Členy kontrolního výboru jsou: Ing. Jan Antoš, PhD., Vojtěch Brdlík, Karla Egidová, Lukáš Kykal, Mgr. Adam Polánský a Ing. Jarmila Voráčková.

 3. Výbor pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor. Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Mgr. Michal Anelt.

  Členy výboru pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor jsou: Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Ing. Michal Hynek, Mgr. Vladimír Kořen, Ing. Renata Kristianová, Ing. arch. Dominik Landkammer, Mgr. Jan Martínek, MBA, Ing. Tomáš Rajtora a Václav Špirhanzl.

 4. Výbor pro hospodaření s energiemi. Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Petr Auředník.

  Členy výboru pro hospodaření s energiemi jsou: Lukáš Basík, Jakub Blažek, Karla Egidová, David Hazafy, MUDr. Michal Mrázek a Ing. Vladimír Polánský.

 5. Výbor pro dopravu. Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

  Členy výboru pro územní rozvoj a výstavbu jsou: Petr Bartoš, Mgr. Jan Gillern, Jan Hříbal, Petr Kohout, Ing. Lukáš Končický, Václav Kysilka, Sebastian Macura a Martin Plíhal.