Strategické dokumenty

Strategické dokumenty města jsou základní stavební kameny definující aktuální podobu a především další vizi rozvoje a směřování města. Týkají se prakticky všech oblastí – od územního plánování, budování městské infrastruktury, dopravy, bezpečnosti po rozvoj vzdělávání, zlepšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb či ochrany životního prostředí. Mezi zásadní dokumenty patří Územní plán (ÚP) města s navazujícími regulačními plány jednotlivých oblastí (ÚP), strategický plán města pro další období a akční plány pro období následujících několika let.

Podstránky