Prohlášení o přístupnosti

Město Říčany se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilní aplikace „Říčany v mobilu“ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.ricany.cz/) a na mobilní aplikaci „Říčany v mobilu“.

Stav souladu

Tato webová stránka a mobilní aplikace je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na webových stránkách a v mobilní aplikaci jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 21.12.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek, mobilní aplikace a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany
+420 323 618 111
zc.ynacir@anletadop

Kontakt na technického provozovatele webové stránky

značkárna s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
zc.anrakcanz@emsj

Kontakt na technického provozovatele mobilní aplikace

ETERNAL, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
zc.lanrete@ofni

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
zc.vog.aid@tsonputsirp

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako „GDPR“.

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokračujte zde.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Město Říčany.

Zpracovatelem je společnost značkárna s.r.o..

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz https://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost značkárna s.r.o., která je dodavatelem redakčního systému WordPress a technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.
značkárna s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, Česká republika, e-mail zc.anrakcanz@emsj, web www.znackarna.cz