Nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany

Fond: Státní fond životního prostředí
Program: Národní program životní prostředí
Rok podání:  březen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 25. 4. 2017
Konec realizace: 12. 10. 2017 (fyzické předání druhého vozidla)

Závěrečné vyhodnocení akce – březen 2018

Celkové schválené náklady projektu v Kč1 296 388
Výše schválené podpory v Kč250 000
Skutečně vyčerpaná podpora v Kč250 000
Výše vlastních prostředků v Kč1 046 388

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz,

Předmětem dotace je příspěvek Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky na nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany ve výši 50 000,- Kč na vozdilo CNG a 200 000 Kč na vozidlo Plug-in hybrid. V rámci dotace byly nakoupeny: vozidlo CNG pro Mětskou policii Říčany a vozidlo plug-in hybrid pro Městský úřad