Dotace 2019 – dotační programy

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání programy pro poskytování dotací na rok 2019 AKCE a PROVOZ. Materiál k Programu REPREZENTACE na rok 2019 byl odložen k dalšímu projednání. O podporu zahraničních soutěžních akcí bude možné žádat formou žádosti o individuální dotaci.

Stručný přehled oprávněných žadatelů na rok 2019 v Programu Provoz a Akce , účel podpory a max. výše dotace je v tabulce. Žádosti se podávají prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS, který je určen pro správu grantových žádostí a podpořených projektů.

Dotazy a konzultace ke zpracování žádostí vyřizuje Ing. Lenka Urbanová, tel. 323 618 172, e-mail: zc.ynacir@avonabru.aknel.

Program na rok 2018Oprávněný žadatelÚčel podporyMax. výše dotaceLhůta pro podání žádosti
AKCEPrávnická osoba (nezisk.organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) Fyzická osoba starší 18 let, provozující veřejně prospěšnou činnost s trvalým pobytem na území města Říčany Jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí, pořádané v roce 2019 v ŘíčanechPodává se max. 5 žádostí na kalendářní rok. Max. 50 000,- Kč na akci a zároveň max. 115 000,- Kč na organizaci a rok1.11.2018-31.12.2018
PROVOZPrávnická osoba (nezisk.organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) s členskou základnou a celoroční činností (min. 9 měsíců)Dotace na provoz neziskových organizací v roce 2019 v oblasti sportu, kultury volného času dětí, mládeže a seniorů, životního prostředí a sociální oblastiMax. 1 žádost na kalendářní rok. Max. 400 000,- Kč na subjekt a rok1.11.2018-31.12.2018

Program Akce 2019 byl schválen dne 12. 9. 2018 pod č. usnesení 18-07-022.

Program Provoz 2019 byl schválen dne 12. 9. 2018 pod č. usnesení 18-07-019.

Přílohy: