Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany

Fond: ROP Střední Čechy 
Program: ROP Střední Čechy 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2012 
Celkové náklady: 11 006 430 Kč  
Z toho dotace: 8 357 788 Kč

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

Projekt financovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy zahrnoval v Mateřské škole Čtyřlístek vybudování nové učebny, čímž se mohla rozšířit kapacita školy o 12 míst, položení nové střechy a zateplení objektu. Dále bylo z prostředků EU vybudováno nové víceúčelové hřiště na školní zahradě a byla zakoupena keramická pec. Partnery projektu jsou Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb, Mraveniště – centrum volného času při ZŠ Říčany a Vlastivědná společnost Ladova kraje.