Květná ulice

Rozsah prací:

  • Trasa chodníku začíná na křižovatce ulic Květná a Rooseveltova, poblíž centra obce a autobusové zastávky. Zde bude navazovat na stávající chodník na mostě přes Pitkovický potok. Trasa chodníku končí na křižovatce ulic Květná a Skalní v jižní části obce. Délka trasy celkem: cca 325 metrů.
  • Na nejnáročnější úsek nového chodníku bylo nutné použít mikropiloty. 
  • Na realizaci chodníku se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Zahájení prací: duben 2022
Předpokládaný konec: srpen 2023