Lesní posilovna na Tehovské cestě

Fond: Státní zemědělský intervenční fond
Program: Program rozvoje venkova
Rok podání: 2016
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 1. 7. 2016
Konec realizace: 30. 9. 2016
Celkové náklady:324 153 Kč
Z toho dotace: 295 253 Kč

Město Říčany  v roce 2016 vybudovalo Lesní posilovnu na Tehovské cestě. Lesní posilovna se skládá ze dvou ploch. Na jedné je vybudováno streetworkoutového hřiště pro mládež a pro dospělé (věková kategorie 14- 99 let) a  na druhé jsou prvky dětské opičí dráhy (věková kategorie 3-14 let) na ploše podél realizované akce – rekonstrukce u Tehovské cesty. Cesta protíná příměstské lesy v majetku města Říčany na spojnici mezi Olivovou dětskou léčebnou a Tehovem. Cílem je, aby si na obou plochách zacvičili nejen rodiče (sestavy jsou pro věkovou kategorii 14-99 let), ale aby své vyžití našli také děti (sestavy jsou navrženy pro děti a mládež od 3 do 14 let věku). Dotace již byla vyplacena.