Partnerská města

Město Říčany je součástí sítě partnerských měst s dalšími evropskými městy. Jedná se o spojenectví mezi lidmi, kteří ve městech žijí, jeho cílem je upevňování kulturních tradic, zkušeností a navazování přátelství.

Partnerskými městy jsou následující města:

  • Albertslund v Dánsku,
  • Borken v Německu,
  • Dainville ve Francii,
  • Grabow v Německu,
  • Mölndal ve Švédsku,
  • Opatówek v Polsku,
  • Whitstable ve Velké Británii.

První partnerská smlouva byla uzavřena v roce 1993 s městem Albertslund. Poslední jsme uzavřeli v roce 2017 s městem Borken. Město Říčany je velice aktivním členem této partnerské sítě, naši studenti se pravidelně účastní závodů Dračích lodí v Borkenu a dlouhodobá úspěšná spolupráce probíhá i v rámci uměleckých škol (ZUŠ) v jednotlivých městech. Mimo kulturní a sportovní akce pořádáme rovněž výměnné pobyty zaměstnanců městských úřadů v rámci vzájemné výměny informací a sdílení zkušeností.

Poslední výroční setkání parnerských měst se konalo 24.–26. listopadu 2023 u nás doma v Říčanech.