Program Provoz 2017

Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schválilo programy pro poskytování dotací (dříve grantová kola). Byl vyhlášen program PROVOZ 2017 . Vyplněné žádosti o podporu mohou podávat oprávnění žadatelé – fyzické osoby s trvalým bydlištěm ve městě Říčany a právnické osoby (neziskové organizace: občanské sdružení, spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženské sdružení) se sídlem na území města Říčany. Žádosti se podávají buď v listinné podobě na podatelnu MÚ Říčany, Masarykovo náměstí 53, přílohy se zasílají ještě e-mailem nebo se mohou podat prostřednictvím datové schránky (není třeba žádost elektronicky podepisovat). Lhůta podání žádostí je do 31. 12. 2016. Veškeré informace o vyhlášených programech vč. žádostí a dalších formulářů jsou ke stažení na webu města www.ricany.cz, v sekci radnice/město a samospráva/dotace města (dříve granty).  

Konzultace podání žádosti a vyúčtování

MÚ Říčany nabízí možnost konzultace zpracování žádosti o dotaci 2017 a vyúčtování dotací 2016 s Ing. Lenkou Urbanovou. Pro osobní (po předchozí rezervaci) a v omezené míře telefonické konzultace (tel. č.: 323618157) jsou vyhrazeny tyto termíny:

16. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 19. 12. a 21. 12. 2016 – vždy od 9 do 11 hod. (budova Staré radnice, kancelář u výtahu).

Dotazy je také možné zasílat na e-mail: zc.ynacir@ytnarg, je třeba počítat s odpovědí do 10 dnů.

Přílohy: