Granty 2015

Vyúčtování grantů za rok 2015

11. 1. 2016

Vyúčtování grantů za rok 2015 se řídí grantovou směrnicí 2/2014. Vyúčtování provozu se odevzdává do 28.2.2016 vč. vrácení nevyčerpané částky. Vyúčtování grantů na akce a investice se odevzdává (a nevyčerpaná částka se vrací) do 31.1.2016.

Vyhlášení 2. kola grantového řízení 2015

19. 12. 2014

V souladu se směrnicí č. 2/2014 Zásady pro poskytování grantů vyhlašuje Rada města Říčany 2. kolo grantového řízení pro rok 2015 na akce a investice. Žádosti o grant se mohou podávat do 31. ledna 2015.

Granty 1. kolo 2015 – termín odevzdání žádostí

27. 11. 2014

Upozorňujeme uchazeče o grant na provoz organizací, že příjem žádostí přes podatelnu bude probíhat do pátku 28.11.2014 do 11:00 hod., poté bude podatelna uzavřena. Žadatelé o grant mají možnost poslat svou žádost také poštou, rozhodující je v tomto případě podací razítko, datum podání musí být max. 30.11.2014.

Vyhlášení 1. kola grantového řízení 2015

8. 10. 2014

31.10.2014 vloženy nové formuláře pro zpracování žádosti o grant a vyúčtování grantu