Dotace 2018 – dotační programy

DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA ŘÍČANY NA ROK 2018

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání programy pro poskytování dotací na rok 2018 AKCE, PROVOZ a REPREZENTACE.

Stručný přehled oprávněných žadatelů, účel podpory a max. výše dotace je v tabulce. Nově se žádosti podávají prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS, který je určen pro správu grantových žádostí a podpořených projektů. 

Dotazy a konzultace ke zpracování žádostí vyřizuje Ing. Lenka Urbanová, tel. 323 618 172, e-mail: zc.ynacir@avonabru.aknel.

Program na rok 2018Oprávněný žadatelÚčel podporyMax. výše dotaceLhůta pro podání žádosti
AKCEPrávnická osoba (nezisk.organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost)Jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí, pořádané v roce 2018 v ŘíčanechPodává se max. 5 žádostí na kalendářní rok.
 
Max. 50 000,- Kč na akci a zároveň max. 115 000,- Kč na organizaci a rok
1.11.2017-31.12.2017
PROVOZPrávnická osoba (nezisk.organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) s členskou základnou a celoroční činností (min. 9 měsíců)Dotace na provoz neziskových organizací v roce 2018 v oblasti sportu, kultury volného času dětí, mládeže a seniorů, životního prostředí a sociální oblastiMax. 1 žádost na kalendářní rok.
 
Max. 400 000,- Kč na subjekt a rok
1.11.2017-31.12.2017
REPREZENTACEFyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Říčan
Právnická osoba (nezisk.organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost)
Podpora účasti jednotlivců a neziskových organizací se sídlem v Říčanech na zahraničních mezinárodních akcích neziskového charakteru.
Žádat lze pouze na úhradu nákladů na dopravu.
Individuální reprezentace (jednotlivec) max. 10 000,- Kč
 
Skupinová reprezentace (pro 2 a více osob) max. 30 000,- Kč
1. kolo
1.11.2017-31.12.2017
 
1. kolo
1.1.2018-30.6.2018

Přílohy: