Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan

Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan, CZ.1.02/6.3.00/14.24792, 115D122004237

Celkové náklady projektu: 1 760 222,78

Způsobilé výdaje projektu: 1 733 777,78

Výše dotace z ERDF/FS: 1 473 711,11

Výše dotace ze SFŽP/SR: 86 688,88

Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů: 173 377,79

zahájení realizace 27. 10. 2014

ukončení projektu: 28. 5. 2015

Indikátory projektu:

Celková délka zakládaných a regentovacných krajinných prvků a  ÚSES (m) – 1 370

celková plocha zakládaných a regenerovaných krajinných prvků a ÚSES (ha) 0,4240

Celkový počet zakládáných a regenerovaných krajinných prvků a ÚSES(počet) 10

Více o projektu v roce 2017 čtěte zde:

http://www.kuryr-ricany.cz/clanek/izolacni-zelen-a-aleje-v-ricanech-s-vyuzitim-dotaci