Říčany – dáme úřad

registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0000492

celkové zdroje: 5 051 295,59 Kč
celkové způsobilé výdaje: 5 051 295,59 Kč
příspěvěk Unie: 3 535 906,91 Kč
národní veřejné zdroje: 757 694,34 Kč
podpora celkem: 4 293 601,25  Kč
zdroj vlastního financování obce: 757 694,34 Kč
realizace akce do 8/2024

Cílem projektu je zavedení, zprovoznění  a implementace těchto komponent projektu:

1)    Dáme úřad
Portál v sobě seskupuje informační servis interaktivní formou, odkazy na další informační zdroje, portály různých organizací veřejné správa, dále veškeré základní vnitřní procesy, jako jsou avíza, dovolenky, kalendáře, směrnice apod. Elektronizace vnitřních procesů usnadňuje výkon veřejné správy. Portál disponuje nástroji pro správu otevřených dat a publikační minisite. Vytvoří bezpečné úložiště nebo prostředí pro výměnu dokumentů svázaných s výkonem elektronizovaných procesů tak, aby byla zajištěna jejich integrita a byly chráněny před kompromitací. Využívá stávajících systémů elektronické identifikace a automatizuje platby místních poplatků.

2)    Doplnění infrastruktury
Doplnění licencí pro běh automatických procesů – zejména webových aplikací, které je nutné oddělit od vnitřní infrastruktury.

Bude zpracována bezpečnostní a provozní dokumentace, která bude východiskem pro nastavení organizačních, personálních a finančních opatření zajištění kybernetické bezpečnosti.

Projekt reaguje na Projekt Digiátlní Česko, město Říčany si jako svůj strategický cíl vytklo budování digitálních služeb pro své občany.