Cyklostezka Kolovraty-Mnichovice

Cyklostezka a in-line dráha povede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. V říjnu 2017 město podalo žádost o finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program). Tuto podporu několik let město vyjednávalo s Prahou a Středočeským krajem. Příprava je koordinována s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčany jsou to Praha – Kolovraty, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice.

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program
Rok podání:  říjen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) ve spolupráci s Nadací Partnerství a ostatními obcemi. Hlavním projektantem: KAP Atelier
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1,2,4,; leden 2019 pro část 3
Konec realizace: duben/květen 2020 (předání dokončené stavby)

Celý úsek cyklostezky je rozdělen do 4 logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti.

1. část – žadatelem dotace je město Říčany

První část v celkové délce 3000 m přes prochází katastr Praha – Kolovraty, Říčany

Cyklostezka do Prahy na kole  úsek Mnichovice – Kolovraty – část 1. Říčany – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006836

2. část – žadatelem dotace jsou Říčany

Druhá část v celkové délce 3983m prochází přes katastr Říčan, Světic.

Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty –  část 2.  – Říčany, Světice – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006835

3. část- žadatalem je obec Všestary

Třetí část prochází přes katastr Všestar, Strančic v celkové délce 2733m.

Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty –  část 3.  – Všestary – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006831

4. část – žadatelem je město Mnichovice

Čtvrtá v celkové délce 3631m prochází přes katastr Mnichovic, Všestar

Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty –  část 4.  – Mnichovice – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006832

FOTOGALERIE HOTOVÉ CYKLOSTEZKY ZDE

Tisk:

Říčanský kurýr – rozhovor s radním a projektovým manažerem Ing. Davidem Michaličkou o připravovaném projektu cyklostezky str. 16 ZDE

Říčanský kurýr září 2018 – tisková zpráva města str. 6 ZDE

Říčanský kurýr únor 2019 – fotoreportáž str. 16 ZDE

Říčanský kurýr červenec srpen 2019 – tisková zpráva města str. 14 ZDE

Říčanský kurýr září 2019 – fotoreportáž ZDE