Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma

Fond: OPŽP
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Fyzické zahájení: 9/2014
Konec realizace: 8/2015 
Celkové náklady: 10 867 180,10 Kč
Z toho dotace: 5 467 989,49 Kč

Rybník Marvánek je zanesený vrstvou sedimentů o mocnosti cca 0,5 m, které zhoršují kvalitu vody a tím jeho využití. Odbahnění povede k obnově zásobního akumulačního prostoru rybníka i k návratu jeho rekreační funkce, kterou navíc posílí vybudování travnaté pláže s písčitým přístupem do vody. Pobřežní pásmo zaručí také příznivý vliv na životní prostředí.