Žákovské zastupitelstvo

Logotyp Žákovské zastupitelstvo Říčany

Žákovské zastupitelstvo Říčany je uskupení 21 zvolených žáků a studentů základních a středních škol. Iniciátorem jeho vzniku byl bývalý starosta Vladimír Kořen, který jeho strukturu i počet členů koncipoval jako obdobu skutečného zastupitelstva města Říčany.

Mezi hlavní cíle činnosti Žákovského zastupitelstva patří seznámení se s filozofií vedení města, prací zastupitelů a přiblížení základních principů zastupitelské demokracie dětem a mládeži.

Jaké jsou hlavní principy fungování zastupitelstva a jakým způsobem je zastupitelé naplňují?

 • Prosazují potřeby mladých lidí.
 • Zastupují nejenom své spolužáky ze svých škol, ale jsou spojovacím článkem i v lokalitách svých bydlišť (přináší podněty na zlepšení, opravy, požadavky od svých sousedů).
 • Mají svůj vlastní rozpočet a sami si rozhodují, kam prostředky investují (sportovní nebo kulturní akce, humanitární výpomoc, semináře atp.).
 • Podílí se na kulturních a sportovních akcích organizovaných městem (na Dětském dni, na akci České Vánoce), pořadatelsky pomáhají na koncertech (například Pavla Šporcla).
 • Sami si řídí své projekty a akce (charitativní koncerty, semináře, sportovní akce).
 • Přes své sociální sítě propagují a sdílí témata k diskusi.
 • Komunikují s vedením města.
 • V rámci spolupráce s partnerským městem Borken se účastní závodu v dračích lodích a reprezentují tak své Říčany v Německu.

Mezi velmi úspěšné akce patří zorganizování dvou charitativních koncertů, na kterých se vybralo přes 68 tisíc Kč na dobrovolném vstupném. Dále se vydařily semináře pro žáky 2. stupně na téma Psychické problémy u dětí, rugby turnaj mezi říčanskými školami, úklid města v rámci akce Ukliďme Česko a zasazení stromu nebo koncert pro všechny školáky.

V roce 2023 se žákovští zastupitelé rozhodli, že se budou finančně podílet na uspořádání koncertu pro všechny školáky a díky nim jste si mohli užít koncert Michala Horáka v rámci Říčanských slavností.

Aktuální zvolené zastupitelstvo

Pro volební období 2023/24 byli zvoleni následující žákovští zastupitelé:

 • Matyáš Fořt (zvolený starosta) – Gymnázium Říčany
 • Linda Nykodýmová (zvolená místostarostka) – 3. ZŠ U Říčanského lesa
 • David Vašek (zvolený místostarosta) – 2. ZŠ Bezručova
 • Bára Brdičková – 1. ZŠ Masarykovo nám.
 • Liu Haotian – 1. ZŠ Masarykovo nám.
 • Viola Malinová – 1. ZŠ Masarykovo nám.
 • Nela Pítová – 1. ZŠ Masarykovo nám.
 • Ondřej Bílý – 2. ZŠ Bezručova
 • Eliška Rychtová – 2. ZŠ Bezručova
 • Valentýna Sýkorová – 2. ZŠ Bezručova
 • Veronika Fodorová – 3. ZŠ U Říčanského lesa
 • Marek Skoumal – 3. ZŠ U Říčanského lesa
 • Sofie Spáčilová – 3. ZŠ U Říčanského lesa
 • Anna Bláhová – Gymnázium Říčany
 • Jonáš Horn – Gymnázium Říčany
 • Samuel Baroň – Masarykovo klasické gymnázium
 • Mikuláš Bělohlávek – Masarykovo klasické gymnázium
 • Zdeněk Hraba – Masarykovo klasické gymnázium
 • Vojtěch Anelt – ZŠ a gymnázium Navis
 • Ondřej Tichý – ZŠ a gymnázium Navis
 • Sofie Vašková – ZŠ a gymnázium Navis