Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Říčany

Zastupitelstvo schválilo 10. listopadu 2021 usnesením č. 21-09-009 směrnici č. 2/2021 – fond na obnovu vodohospodářského majetku, kterou se s účinností od 1. 1. 2022 zřizuje peněžní fond za účelem financování plánu obnovy vodohospodářského majetku, a to dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu. Počátečním stavem peněžního fondu jsou nevyčerpané prostředky plánu obnovy vodohospodářského majetku k 31. 12. 2021.

Přílohy: