Základní škola Komenského náměstí, Říčany – PASIV 2021

Název programu:Operační program životní prostředí 2021-2027
Název žádosti:Základní škola Komenského náměstí, Říčany – PASIV 2021
Reg. číslo projektu:CZ.05.01.01/05/23_040/0003228
Celkové zdroje projektu:333 102 781,55 Kč
Způsobilé výdaje projektu:332 047 982,58 Kč
Výše dotace EU:119 570 478,53 Kč
Zahájení projektu:13. 11. 2023
Ukončení projektu:2025

Projektem dojde k vybudování nového objektu pro 1.základní školu Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace, IČ: 63834448, s cílem navýšit kapacitu základního školství ve městě. Výsledkem projektu bude nová budova s 18 kmenovými třídami a odbornými učebnami, podzemními garážemi a veškerou technickou a dopravní infrastrukturou, a to v pasivním energetickém standardu. Po dokončení se stane největší dřevěnou školní budovou v Česku v pasivním standardu.

Celý objekt bude sloužit pro provoz základní devítileté školy včetně jídelny, auly, technického zázemí a školní kuchyně. Součástí areálu je tělocvična, samostatná budova spojená se školou propojovací chodbou. Škola je navržena jako pasivní budova, což je u veřejných staveb takovéhoto rozsahu raritou. Součástí opatření s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj je i zacházení s dešťovými vodami a jejich využití jako užitkové vody pro WC v objektu školy, zalévání školní zahrady atd. Škola je rozdělena do dvou křídel, zachovává výšku tří podlaží. Pro stavbu školy byly zvoleny co nejvíce udržitelné a k životnímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Nadzemní část bude dřevostavba. Důvodem je pozitivní materiálová bilance CO2, šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Dřevo je použito také jinde v budově. Střecha bude spíše terasou a také výukovým prostorem – budou tam záhony pro výuku pěstitelských prací. Podlahy jsou z hygienických povlakových a litých povrchů. Střechy školy a tělocvičny jsou zelené, s retenční skladbou a extenzivní vegetací. Retence vody v obdobích sucha je důležitá. Budova je bezbariérová.