Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností – Říčany za rok 2017

rádi bychom Vás tímto informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2017 částka  422 000,- Kč

 Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek :

  • Oprava ohradní a opěrné zdi kostela sv. Václava v Konojedech. Finanční příspěvek – 352 000,- Kč
  • Výroba replik původních dvoukřídlých vstupních dveří kostela  sv. Martina v Kostelci u Křížků. Finanční příspěvek – 70 000,- Kč

Přílohy: