Bílá ulice

Rozsah prací:

V první fázi jsme vybudovali kompletní inženýrské sítě včetně dešťové kanalizace. Následně jsme dokončili chodníky, finální povrch komunikace a veřejné osvětlení. Tato investice dosáhla výše téměř 15 milionů Kč.

Zahájení: leden 2022
Dokončení: srpen 2022