Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

účinnost od 1. 11. 2009, aktualizace ke dni 1. 6. 2019

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zasedání dne 14. 10. 2009 dokument Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany, jehož účinnost začala dnem 1. 11. 2009. Tento dokument byl Zastupitelstvem města Říčany doplněn dodatky, novelizován a přejmenován na Zásady pro výstavbu ve městě Říčany. Dokument stanovuje postupy pro spolupráci mezi městem a stavebníky, a to v oblasti posílení stávající či vybudování chybějící veřejné infrastruktury na území města.

Stručný výtah z dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany včetně popisu standardního postupu při posuzování stavebních záměrů

A) Znění celého dokumentu v přehledné verzi se zapracováním všech šesti dodatků a usnesení zastupitelstva města Říčany do textu (stav ke dni 1. 6. 2019) naleznete zde:

ZASADY_platne_zneni-2019_cerven.doc
POSTUP_pri_uzavirani_smluv-2019_cerven.doc

ZASADY-vyse_prispevku-2019_cerven.xls

Priloha_c_1_VZOR_planovaci_smlouva_RP-2019_cerven.doc
Priloha_c_2_VZOR_planovaci_smlouva-2019_cerven.doc
Priloha_c_3_VZOR_smlouva_o_spolupraci_minimalni_partnerstvi-2019_cerven.doc
Priloha_c_4_VZOR_smlouva_o_spolupraci_minimalni_a_optimalni_partnerstvi-2019_cerven.doc
Priloha_c_5_VZOR_smlouva_o_spolupraci_optimalni_partnerstvi-2019_cerven.doc
Priloha_c_6_VZOR_smlouva_o_vyplneni_nalezitosti_blankosmenky-2019_cerven.doc
Priloha_c_7_VZOR_dohoda_o_poskytnuti_prispevku-2019_cerven.doc
Priloha_c_8_VZOR_planovaci_smlouva_o_poskytnuti_financniho_plneni-2019_cerven.doc

VEŘEJNÉ PROFILY
VP_1-2019_cerven.pdf
VP_2_1-2019_cerven.pdf
VP_2_2_var_I-2019_cerven.pdf
VP_2_2_var_II-2019_cerven.pdf
VP_3_1-2019_cerven.pdf
VP_3_2-2019_cerven.pdf
VP_3_3-2019_cerven.pdf
VP_3_4-2019_cerven.pdf
VP_4_a-2019_cerven.pdf
VP_4_b-2019_cerven.pdf
VP_TYP_1-2-2019_cerven.pdf
VP_TYP_2_1_4-2019_cerven.pdf
VP_TYP_3-2019_cerven.pdf

B) Znění celého dokumentu v původní verzi textu (stav ke dni 14. 10. 2009) s jednotlivými přílohami šesti dodatků (stav ke dni 1. 6. 2019), jak byl dokument postupně novelizován, naleznete zde:

Archiv – Zasady pro vystavbu