Snížení energetické náročnosti MŠ U Slunečních hodin

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Energy Benefit Centre a.s.
Fyzické zahájení: 6/2013
Konec realizace: 9/2013 
Celkové náklady:  16.117.884 Kč
Z toho dotace: 4.281.962 Kč
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Rekonstrukce mateřské školy zahrnovala realizaci nástavby nad jednopodlažním pavilonem, novou fasádu včetně zateplení, nové zateplení střech, výměnu oken, elektroinstalací a dveří. Nástavbou pavilonu C škola získá 49 nových míst pro děti, tedy dvě nové třídy. Stavební úpravy byly v souladu s hygienickými požadavky na denní osvětlení ve třídách a zajišťovaly odpovídající kapacitu sociálního zařízení. Rekonstrukce proběhla od léta 2013 do února 2014.