Venkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany

enkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany

Rok podání: listopad 2017

Datum ukončení realizace: únor 2020

Celkové způsobilé výdaje: 2 815 816,81 Kč

Celkové nezpůsobilí výdaje: 201 990,00 Kč

Výše dotace: 2 675 025,96 Kč

Registrační číslo: CZ:06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007263

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Říčansko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Říčansko na období 2014 – 2020“, https://mas.ricansko.eu/

Zhotovitel: MM Hallinto s.r.o., p. Marek a p. Cee

Technický dozor investora a BOZP: Ing. Martin Kučera

Cílem projektu je výstavba unikátní učebny geomorfologie s vytvarovaným systém umělých jeskyní s ukázkami krasových prvků, schody k sezení k výuce, depozitář geologie atd.

Venkovní učebna geomorfologie bude situována na nevyužitém pozemku vedle Didaktického centra geologie. Vybudováním venkovní učebny spolu s Didaktickým centrem geologie přinese logické uzavření a dokončení prostoru pozemku školy a nabídne zcela unikátní učební prostor s přesahy do mnoha nauk a nabídne i ojedinělé propojení přírody s praktickou možností zpracování přírodních zdrojů, a tím také splní tolik žádané propojení školy a životní reality.

Odborná učebna pro výuku přírodních věd bude sloužit nejen 1. ZŠ Říčany, ale také prostřednictvím výukových programů Muzea Říčany ostatním školám v Říčanech a okolí.

Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. Monika Burešová

Projektový manažer dotace: Ing. Lenka Holoubková