Stezka pro pěší a cyklisty v trase zrušené vlečky

Projekt je spolufinancován z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012957
Program: Integrovaný regionální operační program
Rok podání žádosti o dotaci: prosinec 2019
Celkové výdaje projektu: 3 649 414,41 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 3 595 772,69 Kč
Výše dotace: 3 236 195,42 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: prosinec 2019
Konec realizace stavby: srpen 2020

Projekt A

Zhotovitel: KABÁT – STAVBY, spol. s r.o.

Technický dozor stavby: LNConsult s.r.o.
Projektant stavby: TOP CON SERVIS s r.o.

Projekt B

Zhotovitel: Street s.r.o.

Technický dozor stavby: LNConsult s.r.o.
Projektant stavby: Projecticon s.r.o.

Cílem projektu je vybudování bezpečné stezky pro pěší a pro cyklisty. Hlavním cílem a myšlenkou celého procesu je napojení stávající stezky z komerční zóny směrem do centra a dále propojení na nyní budovanou cyklostezku „Do Prahy na kole“ z Kolovrat do Mnichovic. Cyklostezka umožní obyvatelům regionu dopravit se do práce, do škol a k místům občanské vybavenosti bezpečně a s využitím bezmotorové dopravy. Cyklostezka svým uživatelům nabídne atraktivní alternativu dopravy bez nutnosti použití nebezpečných úseků frekventovaných komunikací. Užívání cyklostezky povede ke snížení individuální automobilové dopravy v Říčanech. Realizace daného úseku cyklostezky bude mít citelný dopad na bezpečnost a na zvýšení počtu obyvatel dojíždějících do různých částí Říčan, ale i do Prahy na kole. Součástí bude instalace 12 cykloboxů v blízkosti vlakového nádraží. Celá realizace byla rozdělena na 2 projekty, Projekt A – stezka od mostu nad ulicí Říčanská po ulici K Podjezdu, Projekt B – realizace v ulici Kamenická.

Ing. Jana Penkalová

Dotace, koordinace veřejných zakázek

Odbor Kanceláře starosty

Článek Říčanský kurýr