Kontakty

Adresa a navigace

Městský úřad Říčany (Budova A)
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Praha–východ
Středočeský kraj
Česká republika

Úřad na poznejricany.cz

Úřad na Google Maps

Další budovy úřadu

Hlavní kontakty

+420 323 618 111

+420 323 618 211

zc.ynacir@anletadop

využijte pro běžnou korespondenci

zc.ynacir@anletadop-e

pro úřední podání

SKJBFWD

kód pro datovou schránku

Fakturační údaje

Město Říčany
Městský úřad Říčany (Budova A)
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

00240702
DIČ CZ00240702

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 724201/0100


Budovy úřadu

budova-a

Městský úřad Říčany

Budova A

Vedení města a městského úřadu, podatelna, pokladna, právní, finanční, interní audit a jiné.

V budově najdete
 • Podatelna
 • Pokladna
 • Vedení města a městského úřadu
 • Odbor kancelář starosty
 • Útvar interního auditu
 • Odbor právní
 • Odbor finanční
Úřední hodiny podatelna

Podatelna

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út 7.00—12.00, 12.30—15.00
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt 7.00—12.00, 12.30—15.00
7.00—11.00

Úřední hodiny pokladna

Pokladna

Po 8.00—12.00, 13.00—18.00
Út 8.00—12.00, –
St 8.00—12.00, 13.00—18.00
Čt 8.00—12.00, –

budova-b

Městský úřad Říčany

Budova B

Matrika, Czech Point, obřadní síň, koncertní 
a výstavní sál, investice, správa majetku a jiné.

V budově najdete
 • Matrika
 • Czech Point – ověřování
 • Obřadní síň
 • Koncertní a výstavní sál
 • Infocentrum/MAKS (k dispozici defibrilátor)
 • Oddělení investic
 • Oddělení hospodářské správy
 • Oddělení majetkových práv
 • Správa hřbitova
Úřední hodiny matrika

Matrika

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út klienti s rezervací přes objednávkový systém
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt klienti s rezervací přes objednávkový systém
po telefonické domluvě

Úřední hodiny Czech POINT

Czech POINT

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út 7.00—12.00, 12.30—15.00
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt 7.00—12.00, 12.30—15.00
7.00—11.00

Městský úřad Říčany Budova C

Městský úřad Říčany

Budova C

Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel;  Útvar krizového řízení;  MAP, Ladův kraj – sídlo.

V budově najdete
 • Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel
 • Útvar krizového řízení
 • Účetnictví příspěvkových organizací
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Říčany (MAP)
 • Ladův kraj – sídlo
Městský úřad Říčany Budova D

Městský úřad Říčany

Budova D

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD

V budově najdete
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)
 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
Úřední hodiny

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt

budova-e

Městský úřad Říčany

Budova E

Stavební úřad

V budově najdete
 • Stavební úřad
 • Oddělení územního a stavebního řízení
 • Oddělení správní a vyvlastňovací
 • Archiv a podatelna
Úřední hodiny

Podatelna

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út 7.00—12.00, 12.30—15.00
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt 7.00—12.00, 12.30—15.00
7.00—11.00

Budova_F

Městský úřad Říčany

Budova F

Evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady, registr vozidel a řidičů, živnostenský úřad, školství a kultura, územní plánování, vodoprávní úřad, silniční úřad a další.

V budově najdete
 • Podatelna, pokladna
 • Czech Point – ověřování
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor právní – přestupky
 • Odbor správních agend a dopravy
 • Oddělení přestupků v dopravě
 • Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Registr vozidel a řidičů
 • Oddělení dopravy – Silniční správní úřad, TAXI, SME
 • Odbor školství a kultury
 • Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí
 • Oddělení vodoprávní úřad
 • Správa lesů Města Říčany
Úřední hodiny podatelna a Czech POINT

Podatelna a Czech POINT

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00 (Czech POINT do 17.00)
Út 7.00—12.00, 12.30—15.00
St 7.00—12.00, 12.30—18.00 (Czech POINT do 17.00)
Čt 7.00—12.00, 12.30—15.00
7.00—11.00

Úřední hodiny pokladna

Pokladna

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út 7.00—12.00, 12.30—15.00
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt 7.00—12.00, 12.30—15.00

Úřední hodiny přepážková pracoviště

Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady; registr vozidel a řidičů.

Po 7.30—12.00, 12.30—18.00
Út 7.30—12.00
St 7.30—12.00, 12.30—18.00
Čt 7.30—12.00

Úřední hodiny ostatní

Odbor životní prostředí; vodoprávní úřad; územní plánování; přestupky v dopravě; úsekové měření; silniční správní úřad, TAXI, SME.

Po 7.00—12.00, 12.30—18.00
Út
St 7.00—12.00, 12.30—18.00
Čt

Budova_G

Městský úřad Říčany

Budova G

Odbor správy a údržby města, správa veřejné zeleně, správa místních komunikací a jiné

 • Březinova 1650/1, 251 01 Říčany
V budově najdete
 • Odbor správy a údržby města
 • Správa vodohospodářského majetku
 • Silniční správní úřad – místní komunikace
 • Správa místních komunikací
 • Správa veřejné zeleně města
 • Odpadové hospodářství města
 • Dopravní obslužnost města
 • Správa hřbitova – správce
 • Údržba Města Říčany – technická správa
budova-h

Městský úřad Říčany

Budova H

Registr vozidel – hromadné podání, sobotní přepážka registru vozidel

 • Masarykovo nám. 62/32, Říčany
V budově najdete
 • Registr vozidel – hromadné podání
 • Sobotní přepážka registru vozidel