Tiskové zprávy

Konference završila mezinárodní projekt

Nový

29. 4. 2024

Město Říčany se v uplynulých dvou letech aktivně účastnilo mezinárodního projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Hlavním cílem projektu, který organizačně zajišťuje město Otrokovice, je předávání zkušeností, výměna příkladů dobré praxe a uplatnění těchto poznatků v komunikaci s občany. Do projektu bylo zapojeno jedenáct měst a obcí z České republiky, mikroregion Ivančicko sdružující 14 obcí a také norské město Fredrikstad.

Zobrazit více

Fotovoltaické elektrárny podporujeme, ale nechceme, aby zabíraly obrovské plochy na loukách a polích

Nový

31. 1. 2024

Novela stavebního zákona upravila podmínky umísťování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v nezastavěném území. V důsledku této změny lze nyní fotovoltaické elektrárny (i větrníky) umísťovat i do nezastavěného území, a to s ohledem na charakter území, a pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Je zde riziko, že obrovské plochy fotovoltaických panelů vyrostou na zelených loukách či na polích, a to nechceme.

Zobrazit více

Jak bude vypadat nová škola na Komenského náměstí

Nový

30. 11. 2023

Město Říčany v listopadu 2023 zahájilo výstavbu nové budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí, která bude stát 701 milionů korun včetně DPH (plánovaná kapacita je 540 žáků). Stavba by měla být hotová do listopadu 2025. Podle projektu v nové budově školy vznikne osmnáct kmenových tříd, odborné učebny, jídelna a moderní kuchyně. V dalším propojeném objektu vyroste tělocvična, včetně venkovního sportoviště. Vyřešena je i dopravní infrastruktura v blízkosti školy a park pro veřejnost. 

Zobrazit více