Útvar interního auditu

Vedoucí útvaru interního auditu

Umístění:

Útvar má na starosti:

  • interní audit
  • veřejnosprávní kontrola
  • stížnosti, petice

Kontakty