Říčanský hrad – konzervace původní gotické věže (donjon)

Fond: SZIF – MAS
Program: Program rozvoje venkova 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 926 255 Kč  
Z toho dotace: 637 015 Kč  

Projekt, jehož partnery byly ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY a Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, zahrnoval konzervaci zbytků obytné věže tzv. donjonu říčanské hradu, která zastavila destrukční procesy ve zdivu. Zakonzervováním zdiva a koruny zdi se zabránilo rozpadu zdiva a přispělo k zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí zříceniny. Před provedením prací byla věž zajištěna ochrannou sítí, která nyní není potřeba. Partnery projektu jsou ZO ČSOP Ekocentrum Říčany a Dobrovolný svazek obcí Ladův Kraj.