Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002287
Program: Operační program životního prostředí
Rok podání žádosti o dotaci: květen 2016
Celkové výdaje projektu: 1 844 905,90 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 844 905,90 Kč
Výše dotace: 1 568 170,01 Kč
Fyzické ukončení realizace projektu: únor 2018

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Říčany. Digitální povodňový plán bude zpracován pro celé správní území ORP Říčany, které zahrnuje 52 obcí. Jeho zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a bude řešit ohrožené obyvatele v jednotlivých obcích. Cílem projektu je Povodňový informační systém, který zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci, funkční a moderní výstražný a varovný systém.LVS
Srážkoměr S1 bude instalován na pozemku obce Křížkový Újezdec. Informace o srážkových úhrnech budou sloužit především pro povodí Botiče, ale i povodí dalších toků, jako Kamenický a Mokřanský potok.
Srážkoměr S2 bude instalován střeše budovy v obci Tehov. Informace o srážkových úhrnech budou sloužit především pro povodí Říčanského potoka, Rokytky a Pitkovického potoka.
Srážkoměr S3 bude instalován na střeše Základní školy v Kostelci nad Černými Lesy. Srážkoměr bude sloužit pro povodí Jalového potoka. Srážkoměr bude rozšířen o komponenty
měření: teploměr, vlhkoměr, snímač rychlosti a směru větru, snímač atmosférického tlaku.
Hlásný profil C1 bude vybudován na vodním toku Rokytka v obci Říčany. Radarový snímač vodní hladiny bude instalován na konstrukci mostku u kurtů nad rybníkem Jureček.
Hlásný profil C2 bude vybudován na vodním toku Říčanský p. v obci Říčany. Radarový snímač vodní hladiny bude instalován na konstrukci lávky před rybníkem Marvánek. (v roce 2021 přemístěn do Světic)
Hlásný profil C3 bude vybudován na vodním toku Pitkovický potok v obci Voděrádky.
Hlásný profil C4 bude vybudován na vodním toku Botič v obci Olešky.
Hlásný profil C5 bude vybudován na vodním toku Jevanský p. v obci Hradec, Stříbrná Skalice na konstrukci mostku nad rybníkem Propast.
Hlásný profil C6 bude vybudován na vodním toku Zvánovický p. v obci Hradec, Stříbrná Skalice.
Hlásný profil C7 bude vybudován na vodním toku Nučický p. v obci Nučice.