Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

Informace o stavbě

Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Zhotovitel:  Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s),

Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o.

Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2018

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic Ing. Monika Burešová –   investiční technik OI