Výstavba vodojemu

Fond: SFŽP a Fond soudržnosti 
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: INŽENÝRING PRAHA a.s.
Fyzické zahájení: 8/2012
Konec realizace: 8/2014 
Celkové náklady: 33 806 656 Kč
Z toho dotace: 25 950 520 Kč  
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Výstavba nového vodojemu v Olivově ulici nastala z důvodu nedostatečné kapacity zásobárny vody pro vzrůstající počet obyvatel v Říčanech a okolí. Další akumulační nádrž na pitnou vodu s kapacitou 2×1500 m3 se staví vedle stávajícího vodojemu 2×650 m3. Vodojemy se propojí a nastaví na stejné provozní hladiny. Nový vodojem bude zásoben vodou ze stávajícího přivaděče z Uhříněvsi. Výusť je provedena do bezejmenného potoka, který je pravostranným přítokem Říčanského potoka. Stavební práce odstartovaly na začátku září 2012, proběhnou ve třech etapách a jejich dokončení je v plánu na konec srpna 2014.