Zápisy

Školské obvody základních škol zřízených městem Říčany

Zápis do ZŠ

Den zápisu:    12. 4. 2024

Zápis do MŠ

Den zápisu: 2. 5. 2024

Zápis do přípravné třídy ZŠ

Dny zápisu: 15. a 16. 5. 2024

Zápis do ZUŠ

Zápis do všech oborů v ZUŠ Říčany (hudební, výtvarný, taneční, dramatický) proběhne od 27. – 31. 5. 2024.

Bližší informace k talentovým zkouškám budou od 1. 3. 2024 na www.zusricany.cz

Zápisová aplikace bude pro zájemce otevřena od 1. 4. do 24. 5. 2024.

Zápis do SŠ – základní info