Individuální dotace 2024

O individuální dotaci můžete požádat v případě, že pořádané akce a aktivity nemůžete zajistit financováním z vlastních zdrojů a nepokryjete ani nezbytné náklady. O individuální dotaci můžete požádat i v případě, že jste neuspěli v programovém dotačním řízení města Říčany nebo jste jej nemohli využít kvůli termínu, organizačnímu zajištění akce nebo pokud váš projekt nesplňuje podmínky vypsaného programového dotačního řízení. Účel individuální dotace není předepsaný, určujete jej vy jako žadatel/ka. O individuální dotaci lze zažádat v průběhu celého roku.

Žádost o dotaci se podává výhradně v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu města Říčany na webové adrese www.ricany.grantys.cz 

Podrobné informace k registraci do systému Grantys a k vyhotovení žádosti naleznete v dokumentu Manuál Grantys pro žadatele a příjemce dotace

Stručný návod k elektronickému podání žádosti:

  • Po provedení registrace a přihlášení se do dotačního portálu si zvolte dotační výzvu, v tomto případě „Individuální dotace“
  • V dané výzvě vyplňte všechny části žádosti. Systém nedovolí žádost odeslat ke schválení, nebude-li vyplněna úplně
  • Po úplném vyhotovení žádost odešlete ke schválení administrátorovi dotace.
  • Dle výše požadované částky bude následně žádost projednána Radou města Říčany, příp. je-li požadovaná částka vyšší než 50 000,- Kč Zastupitelstvem města Říčany.

Pro bližší informace k podání individuální žádosti o dotaci kontaktujte: