Bezručova a Domažlická ulice

Rozsah prací:

  • Kompletní oprava chodníků v Bezručově (v úseku od ulice B. Němcové po Dukelskou) a v Domažlické (v úseku Bezručova–Legií)
  • Bylo nutné doplnit, zhutnit a srovnat povrch
  • Provést izolaci
  • Osadit nové obrubníky
  • Vybudovat nájezdy k nemovitostem

Zahájení prací: polovina července 2022
Konec: srpen 2022