Dešťový biotop – Botanické centrum při Základní škole u Říčanského lesa

Dešťový biotop – CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011477

Rok podání: leden 2020

Celkové způsobilé výdaje: 2 238 740,23 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 2 264 491,72 Kč

Dotace: 1 902 929,19 Kč

Dešťový biotop je budován jako 2. etapa projektu s názvem Botanické centrum při Základní škole u Říčanského lesa.

Dešťový biotop bude u nás zatím relativně unikátním stanovištěm a má ukázat prospěšnost šetrného nakládání s dešťovou vodou. Centrální prostor nehostinného atria školy bude upraven na zelenou oázu. Betonová dlažba bude rozebrána a prostor bude naplněn vegetací. Dešťová voda ze stávajícího okapu bude svedena povrchovým žlábkem do středu atria. Středem pak probíhá mokřadní biotop, který je založen jako biotop s velkou retenční kapacitou, kde se bude akumulovaná voda jednak přirozeně vypařovat, bude spotřebovávána rostlinami a bude vzlínat do okolních výsadeb.

Dešťový biotop je osazen jak domácími, tak i zajímavými nedomácími druhy dřevin i bylin, které mohou rozšířit výuku o zajímavé aspekty rostlinné říše. Atrium školy pak doplňuje zajímavý mobiliář pro výuku fyziky, jako je skleněný sloup s tvorbou vodního víru, optické prvky atp. Druhá část vodního biotopu je vsakovací poldr. Voda přetéká v případě nadbytku po větších deštích přepadem, voda teče pod dlažbou atria a vyvěrá v jižním svahu vedle jednoho ze schodišť. Pak přetéká zřízenou svodnicí/propustkem, dlážděným žulovými kostkami, povrchově přes stávající asfaltovou komunikaci a umělým potokem stéká do vsakovacího poldru. Ten je osázen rostlinami pro periodické mokřady, okolí je doplněno malou sbírkou polštářovitých druhů vrb a dalších rostlin.