Tělocvična základní školy Komenského náměstí, Říčany – PASIV 2021

Název programu: Operační program životní prostředí
Název žádosti: Tělocvična základní školy Komenského náměstí, Říčany – PASIV 2021
Reg. číslo projektu: CZ.05.01.01/05/23_040/0003227
Celkové zdroje projektu: 141 195 360,16 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 140 427 662,69 Kč
Výše dotace EU: 70 213 831,35 Kč
Zahájení projektu: 13.11. 2023
Ukončení projektu: 2025

Projektem dojde k vybudování novostavby tělocvičny základní školy na Komenského náměstí v Říčanech. Tělocvična bude mít podzemní patro a nadzemní podlaží v pasivním energetickém standardu. Plocha vnitřního hřiště je tvaru obdélníku s venkovním rozměrem tělocvičny 33×46,5m. Střecha tělocvičny bude zelená. Tělocvična je se školou spojena nevytápěnou chodbou, na střeše je FVE, je vytápěna tepelnými čerpadly.