Olšany

Rozsah prací:

  • Dokončili jsme celoplošnou opravu povrchu komunikace Olšany v úseku od ulice Široká až ke sportovní hale.
  • Bylo potřeba vybourat a vyfrézovat starou konstrukci vozovky, vyměnit silniční obruby a nakonec položit nový asfalt.

Zahájení prací: říjen 2022
Dokončení: listopad 2022