Zabezpečení datového centra pro společné služby

registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000152

celkové zdroje: 17 623 483,15 Kč
celkové způsobilé výdaje: 17 623 483,15 Kč
příspěvěk Unie: 12 336 438,21 Kč
národní veřejné zdroje: 2 643 522,47 Kč
podpora celkem: 14 979 960,68 Kč
zdroj vlastního financování obce: 2 643 522,47 Kč
realizace akce do 8/2024

Dodávkou a implementací ICT bude realizováno 6 technických opatření zajištění bezpečnosti dat a provozovaných systémů v rámci sítě města.
Navrhované řešení se sestává z několika klíčových komponent, které jsou vzájemně provázány a zajistí zvýšení bezpečnosti a schopnosti odolávat kybernetickým hrozbám v rámci ošetření klíčových rizik.

1)    Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí – Segmentace sítě a ochrana perimetru

2)    Nástroj pro řízení přístupových oprávnění – Řízení přístupu k dokumentům

3)    Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí – Detekce kybernetických událostí

4)    Aplikační bezpečnost – Zálohování a replikace dat., Penetrační test

5)    Kryptografické prostředky – Ochrana citlivé komunikace

6)    Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací – Zvýšení odolnosti a dostupnosti infrastruktury

Výsledkem projektu bude redundantní datové centrum města Říčany schopné odolávat moderním kybernetickým hrozbám poskytující digitální služby městu.

Bude zpracována bezpečnostní dokumentace, která bude východiskem pro nastavení organizačních, personálních a finančních opatření zajištění kybernetické bezpečnosti a s tím souvisejících procesů.