Kompostéry pro občany, Říčany

Program: Operační program životní prostředí
Rok podání: 2018
Zpracovatel dotace:  město Říčany
Fyzické zahájení: 11. 7. 2019
Konec realizace: 1. 4. 2020

Celkové náklady:1 468 649,60 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 248 352,16 Kč, 85 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 220 297,44 Kč, 15 %

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008561

Předmětem podpory je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje. Cílem projektu je poskytnutí 648 kompostérů pro kompostování biologicky rozložitelného materiálu pro občany v Říčanech. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 350 t/rok.