Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech

Fond: OPŽP
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Ing. H. Jarošová/
Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 6/2014
Konec projektu: 6/2015 
Celkové náklady: cca 9 mil. Kč
Z toho dotace: cca 5 mil. Kč 
Pozn.: žádost je akceptována, ale ještě není rozhodnutí o poskytnutí dotace

V rámci projektu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Obvodový plášť haly získá tepelnou izolaci, dojde k zateplení střechy, proběhne výměna výplně otvorů oken a dveří či zateplení podlahy. Také se upraví bezpečnostní řešení pro požární ochranu, které bude respektovat současné požadavky pro shromažďovací prostor, a dále se bude řešit vzduchotechnika. Rovněž dojde k úpravám v interiéru, například k výměně nášlapné vrstvy podlahové krytiny haly. Náklady na rekonstrukci hlavní budovy sportovní haly by měly pokrýt peníze z Operačního programu životního prostředí.