Základní škola, Komenského náměstí, Říčany – PASIV

Operační program životní prostředí
Registrační číslo projektu:CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015439
Celkové zdroje projektu:333 102 781,55
Způsobilé výdaje projektu: 1 054 798,97
Nezpůsobilé výdaje projektu: 332 047 982,58
Výše dotace EU: 379 833,10
Zahájení projektu:13. 11. 2023
Ukončení projektu:31. 12. 2023

Projektem dojde k vybudování nového objektu pro 1.základní školu Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace, IČ: 63834448,  s cílem navýšit kapacitu základního školství ve městě. Výsledkem projektu bude nová budova s 18 kmenovými třídami a odbornými učebnami, podzemními garážemi a veškerou technickou a dopravní infrastrukturou, a to v pasivním energetickém standardu. Po dokončení se stane největší dřevěnou školní budovou v Česku v pasivním  standardu.

Celý objekt bude sloužit pro provoz základní devítileté školy včetně jídelny, auly, technického zázemí a školní kuchyně. Součástí areálu je tělocvična, samostatná budova spojená se školou propojovací chodbou. Škola je navržena jako pasivní budova, což je u veřejných staveb takovéhoto rozsahu raritou. Součástí opatření s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj je i zacházení s dešťovými vodami a jejich využití jako užitkové vody pro WC v objektu školy, zalévání školní zahrady atd. Škola je rozdělena do dvou křídel, zachovává výšku tří podlaží. Pro stavbu školy byly zvoleny co nejvíce udržitelné a k životnímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Nadzemní část bude dřevostavba. Důvodem je pozitivní materiálová bilance CO2, šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Dřevo je použito také jinde v budově. Střecha bude spíše terasou a také výukovým prostorem  – budou tam záhony pro výuku pěstitelských prací. Podlahy jsou z hygienických povlakových a litých povrchů. Střechy školy a tělocvičny jsou zelené, s retenční skladbou a extenzivní vegetací. Retence vody v obdobích sucha je důležitá. Budova je bezbariérová.