Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Umístění: 

Úřední hodiny

úřední dendopoledneodpoledne
pondělí7.00—12.0012.30—18.00
úterý
středa7.00—12.0012.30—18.00
čtvrtek
pátek

Odbor se zabývá agendami:

 • výkon sociálně-právní ochrany dětí
 • agenda kurátora pro děti a mládež
 • agenda náhradní rodinné péče – pěstounská péče, osvojení
 • ukládání výchovných opatření v rámci sociálně – právní ochrany dětí
 • podávání návrhů k soudu týkající se nezletilých dětí
 • výkon kolizního opatrovníka u soudních jednání týkající se nezletilých dětí
 • poradenská činnost pro rodiny s nezletilými dětmi, terénní sociální práce, součinnost se soudy, lékaři, orgány činnými v trestním řízení, nestátními organizacemi
 • agenda kurátora pro dospělé
 • poradenství pro osoby v tíživé životní situaci
 • poradenství pro seniory
 • poradenství pro osoby pečující
 • poradenství pro osoby se ZP

AKTUÁLNĚ: „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I – web MPO

Kontakty

Od 1. 1. 2012 nevyplácí odbor sociálních věcí a zdravotnictví ŽÁDNÉ sociální dávky. Tato agenda přešla pod Úřad práce Prahy-východ, kontaktní pracoviště Komenského náměstí 1850, Říčany – viz webové stránky: http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10161

Informace pro rodiče:

Sociálně-právní ochrana dětí je zajištěna na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčan. Zajišťuje ji devět terénních sociálních pracovníků, jeden kurátor pro děti a mládež a dvě sociální pracovnice zabývající se náhradní rodinnou péčí. Každý pracovník (klíčový pracovník) má přidělený obvod.  Informace o klíčovém pracovníkovi lze získat na tel. čísle 323 618 241.

Rozdělení jednotlivých obvodů je vyvěšeno na orientační tabuli umístěné ve společných prostorách Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Říčany (OSVZ), Komenského nám. 1850, Říčany. Pracovníci se v případě nepřítomnosti vzájemně zastupují.

Informace pro děti:

Máš právo obrátit se na pracovníky OSPOD bez vědomí a přítomnosti rodičů.

Můžeme ti pomoci:

 • když máš nějaké problémy ve škole (prospěch, neshody ve třídě, šikana, …),
 • když se tvoji rodiče hádají nebo se rozvádí a ty nevíš, co s tím,
 • když máš problémy doma (nemáš pro sebe zázemí, dost jídla, tepla, …)
 • když jsi doma nebo svým okolím nevhodně trestán, někdo se k tobě špatně chová,
 • když si v rodině s někým nerozumíš a utíkáš z domu,
 • když užíváš drogy, alkohol a chtěl bys přestat, atd.

Infromace o OSPOD Říčany – dětem.pdf

Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

8. 3. 2022

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může vám pomoci s náklady na bydlení.

Bližší informace najdete v přiložených letácích.