Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany

Rok podání dotace: květen 2017

Datum ukončení realizace: říjen 2021

Celkové způsobilé výdaje: 46 150 484,19 Kč

Výše dotace: 41 535 435,77 Kč

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230

Cílem projektu je výstavba nové mateřské školy se sportovním zaměřením o celkové kapacitě 96 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Město Říčany se vyrovnává s vlivy migračního vývoje, kdy díky dobré dostupnosti do Prahy a současně i přírody, dochází k bytové a vilové výstavbě a ke stěhování rodin s malými dětmi.Výstavba s sebou přináší požadavky na zajištění sociální infrastruktury, kterou zahrnuje především školství, zdravotnictví, sociální péči, sport a volnočasové aktivity.

Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Tajovská

Projektový manažer dotace: Ing. Lenka Holoubková