MŠ Větrník

  • Stavba unikátní MŠ Větrník v ulici Bílá byla zahájena v srpnu 2020. V moderní budově se zelenou střechou a čtyřmi výraznými barevnými pagodami vzniknou čtyři třídy pro celkem 96 dětí.
  • Projekt realizuje firma Zlínstav a. s. podle projektu kanceláře Architektura s. r. o. Město bude stát nová školka bezmála 67 milionů, z čehož Evropská unie spolufinancuje stavbu objektu částkou 41,5 milionu z fondu IROP a zelenou střechu a fasádu částkou 7,8 milionu korun z Operačního programu životní prostředí. Extenzivní zelená střecha o ploše 356 m² a zelená fasáda je kromě estetické stránky také velice funkční, neboť optimalizují nakládání se srážkovými vodami, které budou zachyceny v souvrství vegetačních střech, akumulační nádrži a zasakovací galerii. 
  • Dominantou centrálního vstupního prostoru jsou čtyři vzrostlé kmeny stromů kotvené do podlahy a do nosné konstruce. 
  • U školky bude vybudován nový parčík a hřiště.
  • Zároveň s výstavbou školky probíhá i kompletní rekonstruce ulice Bílá. Byl dokončen vodovod, kanalizace a dešťová kanalizace. Vozovka dostala nový asfaltový povrch, město vybudovalo nový chodník a veřejné osvětlení.  

Projektant: Architektura  s.r.o.
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Technický dozor investora: Vejvoda, spol. s r.o.

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„Zelená střecha Mateřská škola Větrník Říčany“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011395, v rámci Operačního programu životní prostředí.