ZUŠ Říčany

Základní umělecká škola v Říčanech je významnou kulturní a vzdělávací institucí pro říčanské děti a mládež seniory s více než 70 letou tradicí.

ZUŠ byla v Říčanech založena již v roce 1953. Je příspěvkovou organizací se statutem právního subjektu od roku 1998, zřizovatelem je Město Říčany. Kapacita školy je 830 žáků a vyučuje zde 60 kvalifikovaných pedagogů.

V současné době je naše škola plně oborová, to znamená, že nabízíme výuku ve všech čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Organizujeme přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a výjimečně i studium pro dospělé. Takže opravdu zanícený žák může v naší škole studovat až 17 let.

Naši absolventi po dokončení studia dosahují základů uměleckého vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, což je důležitou přípravou pro jejich další studium na konzervatořích, středních či vysokých školách s pedagogickým zaměřením a školách s humanitním zaměřením. Proto také velice úzce spolupracujeme s význačnými hudebníky, výtvarníky, choreografy či hereckými hvězdami, kteří tvoří nedílnou součást naší výuky.

ZUŠ Říčany nemá žádné specifické zaměření. Naším cílem je poskytovat co nejširší vzdělání ve vyučovaných uměleckých oborech a co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby si naši žáci mohli najít svůj prostor k uměleckému vyjádření. Klademe důraz i na všeobecnou znalost hudební teorie, dějin hudby, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického umění. Naším cílem není vychovávat profesionální umělce. Náš absolvent by měl být umělecky poučený člověk, který chápe význam kultury a uvědomuje si význam umění v životě společnosti, podporuje jej a aktivně či pasivně se na něm podílí.

Usilujeme o to, aby studium na naší škole bylo inspirující, zábavné a generačně provázané. Aby bývalí absolventi naší školy přiváděli do ZUŠ Říčany i svoje děti.

Základní uměleckou školu v Říčanech najdete na malebném Masarykově náměstí velice rychle. Celý den, od rána do večera, se po náměstí rozléhají tóny různých hudebních nástrojů a kolem budovy školy je neustále čilý ruch. V dopoledních hodinách navštěvují výuky naši senioři, kteří navštěvují Uměleckou akademii III. věku. Po obědě nastupují naši nejmenší muzikanti, kteří přicházejí na výuku ze všech říčanských ZŠ a v pozdních večerních hodinách můžete slyšet ze sálu na Staré radnici vyhrávání souborů a orchestrů školy, které mají své pravidelné zkoušky. Kromě hlavní budovy nás najdete také v 1. ZŠ na Masarykově náměstí. Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor pak sídlí hned vedle ZŠ v ulici Pod školou, kde máme ateliér a taneční studio. Nemůžete nás minout – umělecká výuka zcela ovládla říčanské náměstí.

A to není vše, umělecky tvoříme nejen v Říčanech, ale i blízkém okolí. Na naši výuku můžete narazit i na našich pobočkách ve Strančicích, Mnichovicích nebo v Mukařově.

Hudební obor

V hudebním oboru nabízíme výuku všech nástrojů, vyjma akordeonu, melodických bicích a cimbálu. Součástí studia je samozřejmě i teoretická průprava, hudební nauka, dějiny hudby. Výuka komorní hry a hra v souborech a orchestrech je samozřejmostí. Nezapomínáme ani na návštěvu koncertů a kulturních akcí.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru klademe důraz nejen na praktickou část výuky – malba, kresba, práce s tužkou, uhlem nebo rudkou, tuší, suchým i mastným pastelem, či temperovými a olejovými barvami, ale i na složitější výtvarné techniky, jako je například grafika. Žáci jsou vedeni k tomu, aby vědomě používali základní vyjadřovací prostředky plošné tvorby a prostorové tvorby tak, aby dokázali zobrazit svoji myšlenku. Naši žáci mají přehled o nejvýznamnějších uměleckých památkách v okolí a jsou pravidelnými návštěvníky výstav a galerií. Tvoří prostorové objekty, dokáží vytvořit instalaci a vědomě používají a chápou základní vyjadřovací prostředky výtvarného umění.

Literárně-dramatický obor

Výuka v literárně-dramatickém oboru nabízí dětem získat zkušenosti ve využití prostředků a postupů dramatického umění. Jejím cílem je nejen estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, ale také rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Součástí výuky je dramatika a slovesnost, přednes a pohyb. Velmi oblíbenou aktivitou je práce dětí v souboru. Nechybí ani práce s literaturou, literární tvoření a práce s textem. Součástí výuky je samozřejmě i návštěva divadel, workshopů a dalších kulturních aktivit.

Taneční obor

V tanečním oboru nabízíme dvě zaměření – scénický tanec a klasický tanec (balet). Naši mladí tanečníci získávají pohybovou kázeň, vytrvalost a vůli, učí se pracovat ve skupině, kde navazují a prohlubují svoje vzájemné vztahy. Učí se pracovat s imaginární představou, pohybem reagují na hudbu a její nálady. Žáci jsou vedeni k taneční improvizaci na základě získaných dovedností a podílí na tvorbě choreografií.

Přijďte. Těšíme se na vás!

Více informací o ZUŠ Říčany naleznete na www.zusricany.cz