Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností – Říčany za rok 2016

rádi bychom Vás tímto informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2016 částka  – 435 000,- Kč 

 Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek.

  • Oprava ohradní a opěrné zdi kostela sv. Václava v Konojedech. Finanční příspěvek – 375 000,- Kč
  • Oprava a nátěr střešního pláště věže kostela sv. Martina v Kozojedech. Finanční příspěvek – 60 000,- Kč