Haškova ulice

Rozsah prací:

  • Celoplošná oprava komunikace Haškova. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma JPR Realizace s nabídkovou cenou 1 911 800 Kč s DPH.
  • Bylo nutné vybudovat novou konstrukci vozovky, osadit krajníky, výškově upravit uliční vpusti pro odtok dešťových vod a poklopy kanalizace. V rámci opravy komunikace došlo i k rozšíření parkovacího stání v úseku mezi ulicemi Černokostelecká a Presslova.
  • ​Zahradní architekt připravuje revitalizaci zeleně za parkovací plochou, a také plánujeme přemístit stání separovaného odpadu na vhodnější místo v dostupné vzdálenosti.

Zahájení prací: červen 2023
Dokončení: červenec 2023