Opravujeme komunikace

PRÁVĚ PROBÍHÁ:

Kolovratská ulice
Zahájena byla realizace nových chodníků v ulici Kolovratská. Chodník vznikne v úseku od ulice Podhrázská až po ulici Wolkerova, kde se napojí na stávající chodník před zastávkou autobusu (pravá strana ulice ve směru z centra). Další chodník postavíme v úseku od křižovatky s ulicí U studánky po křižovatku s ulicí Purkyňova (levá strana ulice ve směru z centra). Zhotovitelem je firma Rocky stavby Company, která zvítězila s nabídkou ve výši 2 303 906 Kč včetně DPH. Celkem bude vybudováno 380 metrů nových chodníků.
Zahájení prací: 4/2024

Bezručova ulice
Na začátku dubna jsme zahájili rozsáhlou rekonstrukci ulice Bezručova v úseku mezi ulicemi K Podjezdu a K Nádraží (od „knedlíkárny“ dolů). Ve veřejné soutěži zvítězila společnost Walco CZ s cenou 27 791 487 Kč. Komunikace bude během stavby uzavřena. Prosíme, respektujte dopravní značení a pokyny zhotovitele, který se bude snažit rezidentům maximálně vyhovět.
Zahájení prací: 4/2024
Předpokládané dokončení: 4/2025

Verdunská ulice
Rekonstrukce ulice Verdunská byla zahájena. Opravíme úsek od Domažlické po ulici Bezová. Část k Olivově ulici
bohužel nemůžeme opravit z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku, na kterém se vozovka nachází. Ve veřejné
soutěži zvítězila společnost CE-DA servis s cenou 7 180 075 Kč.
Zahájení prací: 3/2024
Předpokládané dokončení: konec 7/2024

  Pilotový chodník v ulici Květná
  Nový chodník v ulici Květná Kuří
  Nový přechod a chodníky v ulici Říčanská
  Opravená komunikace Haškova
  Nové semafory a chodníky v ulici Říčanská
  Opravená Sokolovská, včetně odvodnění
  Opravená komunikace Družstevní
  Opravená komunikace Otavská
  Opravená komunikace Olšany
  Opravená Řípská včetně parkovacích míst
  Nový chodník a vozovka ke hřbitovu
  Opravená Bílá včetně parkovacích míst