Sokolovská, Zahradní a ulice V Doubí

Rozsah projektu:

  • Rozsáhlá a komplikovaná rekonstrukce komunikací a infrastruktury.
  • Provedena byla oprava splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Opravu si vyžádal i špatný stav plynovodu. Firma T4Building provedla odvodnění dotčených komunikací včetně vybudování dešťové kanalizace a uličních vpustí.
  • Komunikace nakonec dostaly nový asfaltový povrch včetně nových krajníků, podél vozovky vznikly pásy zeleně. Upraveny byly vjezdy k nemovitostem, i místa pro parkování.
  • Celková výše rekonstrukce je 20 549 180,82 Kč včetně DPH.

Zahájení prací: červenec 2022
Dokončení: srpen 2023
Zhotovitel: T4Building s.r.o.